Zaznamenanie bodu na trase v COROS hodinkách počas aktivity

Ako čítať návod: Jednotlivé kroky v návode vychádzajú z nastavenia hodiniek v anglickom jazyku. Anglický výraz v menu, ktorý vidíš v hodinkách, označujeme nasledovne: Text v angličtine. Jeho význam na niektorých miestach prekladáme v zátvorkách do slovenčiny: OFF (vypnúť) alebo Tones Zvuky.

Úvod

COROS GPS hodinky umožňujú zaznamenať body na trase vykonávanej outdoorovej aktivity. Takýmito bodmi môžu byť napríklad prameň, miesto pre táborenie, miesto s výhľadom, miesto kde sme fotili atď. apod.
COROS hodinky taktiež umožňujú import trasy a navigáciu po trase, na ktorej sú takéto body už zachytené. Môže ísť napríklad o občerstvovačky na trase ultra behu atď. apod.

Podporované zariadenia

Podmienkou pre tieto funkcionality je schopnosť hodiniek navigovať po trase. Modely ktoré podporujú zaznamenanie bodu na trase:

Model COROS Pace 2 nepodporuje GPS navigáciu a zaznamenanie bodu na trase.

Pozri naše návody o GPS navigácii v hodinkách COROS.

Zaznamenanie bodu na trase počas outdoorovej aktivity

Zaznamenať bod na trase je možné jednoducho počas vykonávania outdoorovej aktivity, prípadne aj pri vykonávaní outdoorovej aktivity, počas ktorej je používaná GPS navigácia.

Outdoorové aktivity - bez používania GPS navigácie

Návod
 • V COROS GPS hodinkách počas aktivity podrž dlhšie tlačidlo Back (Naspäť).
 • Aktivuje sa Toolbox menu (Rýchle menu) pre aktivitu.
 • Pre zaznamenanie bodu na vykonávanej outdoorovej trase vyber položku Save Location (uložiť pozíciu).
 • Na displeji hodiniek sa zobrazia súradnice aktuálnej pozície.
 • Potvrď zaznamenanie bodu.

Outdoorové aktivity - počas používania GPS navigácie

Návod
 • V COROS hodinkách počas aktivity podrž dlhšie tlačidlo Back (Naspäť).
 • Aktivuje sa Toolbox menu (Rýchle menu) pre aktivitu.
 • Pre zaznamenanie bodu na vykonávanej outdoorovej trase vyber položku Save Location (uložiť pozíciu).
 • Na displeji hodiniek sa zobrazia súradnice aktuálnej pozície.
 • Potvrď zaznamenanie bodu.
 • V Toolbox menu (Rýchle menu) pre aktivitu vyber položku Map (mapa) a na trase bude zobrazený zaznamený bod.

Používanie GPX súborov, ktoré obsahujú zaznamenané body

Zaznamenanú aktivitu, počas ktorej boli zaznamenaná body, je možné uložiť do knižnice navigačných trás Route Library v COROS apke a opätovne použiť pre navigáciu pri ďalšej aktivite.
Druhou možnosťou je stiahnutie si GPX súboru (trasy) napríklad z webstránky usporiadateľa pretekov alebo si takúto trasu pripraviť na mapovom portáli .

Tipy a návody
 • GPX súbor, ktorý obsahuje zaznamenané body, môžeme po importe do COROS apky editovať a pozrieť si detaily. Napríklad segmentovaný pohľad na časti trasy medzi zaznamenými bodmi, zmena názvu zaznamenaných bodov alebo ich vymazanie.
 • Počas GPS navigácie je na hodinkách zobrazená samostatná obrazovka, ktorá obsahuje údaje o zaznamenaných bodoch na trase - názov ďalšieho zaznamenaného bodu, vzdialenosť a prevýšenie zostávajúce do ďalšieho bodu. Tieto informácie sú veľmi cenné napríklad počas ultra behu.
 • Zaznamenané body na trase sú na obrazovke s navigáciou a výškovým profilom zobrazené oranžovou farbou.
 • Počas aktivity je možné zaznamenať ďalšie body (viď návod vyššie). Takto zaznamenané body na trase sú znázornené zelenou farbou.

Úprava dát po aktivite

Tipy a návody
 • Po ukončení aktivity a synchonizácii s COROS apkou sú zaznamenané body zobrazené v detailoch samotnej aktivity.
 • V COROS apke je možné tiež editovať zaznamenané body - zmena názvu zaznamenaných bodov alebo ich vymazanie.
 • Trasu so zaznamenanými bodmi je možné exportovať alebo zdieľať v GPX formáte.

Chyba, nepresnosť, nejednoznačnosť? Daj nám prosím vedieť, ak si našiel preklep, návod bol nezrozumiteľný, prípadne máš ďalšie otázky a my ti radi pomôžeme. Napíš nám prosím email: info@ralpu.sk. Ďakujeme!