COROS EvoLab

COROS EvoLab - srozumitelné hodnocení tvé osobní zdatnosti.

COROS EvoLab

Srozumitelné hodnocení tvé osobní zdatnosti

Jak ovlivňuje trénink tvou kondici? To je otázka, ke které se bezpochyby dopracuje každý ambiciózní sportovec a sportovkyně. COROS EvoLab je platforma, která vyhodnocuje tvé tréninky, regeneraci, ale i jiné ukazatele. Poskytuje tak nejlepší analýzu tvé kondice, progresu v přípravě, ale také upozornění, pokud ti hrozí zranění v důsledku nesprávného poměru mezi tréninkem a regenerací.

Platforma COROS EvoLab je dostupná pro všechny uživatele GPS hodiniek COROS - bezplatně. COROS EvoLab se zaměřuje na tvou celkovou kondici během celé tréninkové sezóny a obsahuje i další specifické funkce pro měření výkonnosti při běhu na cestě. V dohledné době se služba COROS EvoLab má rozšířit na další aktivity jako např. trail run, cyklistika atd.

Přečti si více o COROS EvoLab metrikách v samostatném návodu.

Tréninková zátež - Training Load

Dopad konkrétního tréninku na tvé tělo.

COROS GPS hodinky v reálném čase zobrazí úroveň dopadu konkrétního tréninku nebo aktivity na tvé tělo. Toto číslo začíná na 0 a zvyšuje se na základě intenzity a trvání tvé aktivity. Porovnej svou tréninkovou zátěž v historii běžeckých aktivit a zjisti, jak je dnešní trénink srovnatelný s podobnými aktivitami v minulosti.

Tréninková zátež (Training Load) - dopadu konkrétního tréninku nebo aktivity na tvé tělo.
Tréninkový efekt (Training Load) - tvůj tréninkový efekt pro aerobní část tréninku a zvláště pro anaerobní část tréninku.

Tréninkový efekt - Training Effect

Tréninkový efekt pro aerobní a anaerobní část tréninku.

Trénink se často dělí na dvě klíčové kategorie: aerobní – budování základní vytrvalosti a anaerobní – trénink ve vyšších tepových zónách s vyšší intenzitou. Hranice, která rozděluje tyto dvě polohy tréninku, je tvůj anaerobní práh. COROS EvoLab na tvých COROS GPS hodinkách v reálném čase zaznamená tvůj tréninkový efekt pro aerobní část tréninku a zvláště pro anaerobní část tréninku v rozsahu 0 až 5+. Z analýzy tohoto údaje umíš zjistit, jestli tréninkový efekt pro danou kategorii byl dostatečně efektivní nebo jestli jsi to v tréninku nepřehnal.

Základní vytrvalost a dopad zátěže - Base Fitness & Load Impact

Pohled na tvou přípravu z krátkodobé a dlouhodobé perspektivy.

Kvalitní trénink dnes ještě neznamená, že jsi už zítra připraven na svůj nový osobní rekord. Podobně jako jedna nezdařená aktivita nevykolejí tvůj velký blok tréninků. COROS EvoLab vyhodnotí Load Impact (dopad zátěže) za předchozích 7 dní tréninku a tvou Base Fitness (základní vytrvalost) za předchozích 6 týdnů tréninku. Pro co nejlepší výsledky COROS GPS hodinky také doporučují celkový rozsah 7denního tréninkového zatížení na základě tvé individuální tréninkové historie.

Základní vytrvalost a dopad zátěže (Base Fitness a Load Impact) - dopad zátěže za předchozích 7 dní tréninku a základní vytrvalost za předchozích 6 týdnů tréninku.
Únava (Fatigue) - adaptační efekt tréninku ve srozumitelném jazyce.

Únava - Fatigue

Adaptační efekt tréninku ve srozumitelném jazyce.

Různí sportovci reagují na různé tréninkové zatížení odlišně. Odběhnutých 100 km za týden může pro Eliuda Kipchogeho znamenat snadný program. Pro někoho jiného je taková tréninková zátěž jednoduše příliš. Únava na jedné straně vyčerpává tělo, ale na druhé ho také činí silnějším. Toto se nazývá adaptační efekt tréninku. Následkem zátěže (Load Impact) nastává v ideálním případě zlepšení tvé základní vytrvalosti (Base Fitness). Pokud zátěž přeženeš a únava (Fatigue) je nadměrná, nastává opak a ke zlepšení nedojde. Toto je běžný cyklus v tréninku a COROS EvoLab poskytuje skóre únavy v rozmezí 0 až 100 a kategorizuje tvé skóre do 5 různých zón.

Chystáš se brzy na závod? Určitě se v přípravě přesuň z Optimized Zone (optimalizované zóny) do Performance Zone (výkonnostní zóny). Nebo to, co se často označuje jako „taper“, což znamená ubírání z objemu a dolaďování rychlosti před závodem.

Úroveň maratonské přípravy - Marathon Level

Za jaký čas bys zaběhl maraton.

Závody se určitě neběží na papíře nebo v aplikacích. Avšak COROS EvoLab ti poskytne indikativní skóre 0 až 100 v běhu na maratónské vzdálenosti. (Hodnota 100 se rovná maratonu zaběhnutému za dvě hodiny.) Tato metrika může sloužit i jako skvělý indikátor pro tvou celkovou běžeckou zdatnost.

Úroveň maratonské přípravy (Marathon Level) - skvělý indikátor pro tvou celkovou běžeckou zdatnost.
Běžecký výkon (Running Performance) - dynamická metrika pro náročné.

Běžecký výkon - Running Performance

Skóre tvého běžeckého výkonu.
Dynamická metrika pro náročné.

Pro ty, kdo chtějí vidět dynamičtější metriku, skóre běžeckého výkonu s hodnotami mezi 80% až 120% ukáží, jak je dnešní běh srovnatelný s tvou celkovou běžeckou zdatností. Tvůj běžecký výkon závisí na mnoha externích faktorech jako například spánek, regenerace, výživa, stres, počasí a další. Stabilní skóre 100% a více je velmi dobrým indikátorem, že se tvoje celková kondice zlepšuje.

Odhad závodního výkonu - Race Predictor

Odhad tvého běžeckého výkonu na nejpopulárnějších vzdálenostech.

Ať už trénuješ na vzdálenost 5 km, 10 km, půlmaraton nebo maraton, COROS EvoLab poskytuje odhad celkového času a tempa běhu na těchto populárních běžeckých vzdálenostech – přímo ve tvých COROS GPS hodinkách.

Odhad závodního výkonu (Race Predictor) - odhad celkového času a tempa běhu na těchto populárních běžeckých vzdálenostech.
Tréninkové zaměření (Training Focus) - jak velmi konkrétní trénink ovlivnil specifickou část přípravy.

Tréninkové zaměření - Training Focus

Jak konkrétní trénink ovlivnil specifickou část přípravy.

Každý běh má své zaměření – ať už buduješ základní vytrvalost, rychlost nebo jiné specifické schopnosti. COROS EvoLab používá srdeční frekvenci, tempo běhu a různé další metriky tréninku získané z GPS hodinek COROS, aby vyhodnotily, jak velmi konkrétní trénink ovlivnil specifickou část přípravy (například rychlost, výbušnost, základní vytrvalost atd.)

Pokročilá analýza dat - Advanced Data Analysis

Komplexní data ve srozumitelných pohledech.

COROS EvoLab poskytuje zjednodušený nástroj pro kontrolu metrik tvé kondice a jejich trendů. V COROS aplikaci na stránce svého profilu můžeš sledovat progres tvého zlepšování se. Unikátní sezónní pohled na trend zlepšování tvé kondice pomůže s indikací blížícího se vrcholu tvé přípravy.

Pokročilá analýza dat (Advanced Data Analysis) - zjednodušený nástroj pro kontrolu metrik tvé kondice a jejich trendů.
Eliud Kipchoge - COROS Pro atlet.

Závěr

Začátek něčeho velkého.

COROS EvoLab je výsledkem několikaleté práce značky COROS a TOP atletů pod jejími křídly. Eliud Kipchoge nebo Ema Coburn. Platforma COROS EvoLab se bude rozšířovat na další sportovní aktivity, mohutnět v počtu funkcí a měřených metrik. Z tohoto progresu budeme benefitovat všichni uživatelé GPS hodinek COROS – naše hodinky se v čase budou stávat lepšími, nápomocnějšími, inteligentnějšími. COROS se totiž pevně drží své mantry, že hodinky se v čase mohou stávat lepšími díky přidávání bezplatných softwarových aktualizací. Přesně jako tvůj telefon. Je to odlišný a čerstvý pohled na segment GPS hodinek, kde hodinky jsou často statickou a v čase neměnnou komoditou. Přidej se k rodině uživatelů COROS hodinek a buď součástí změny..