Widget - nadmorská výška

Ako čítať návod: Jednotlivé kroky v návode vychádzajú z nastavenia hodiniek v anglickom jazyku. Anglický výraz v menu, ktorý vidíš v hodinkách, označujeme nasledovne: Text v angličtine. Jeho význam na niektorých miestach prekladáme v zátvorkách do slovenčiny: OFF (vypnúť) alebo Tones Zvuky.

Ako nájsť widget - nadmorská výška

Na hlavnej obrazovke s údajom času sa začni posúvať smerom hore alebo dole (použi Digitálnu korunku alebo tlačidlá hore a dole pri modeli Pace). Stlač tlačidlo Potvrdenie na obrazovke s widgetom pre ďalšie informácie. Nie všetky widgety ponúkajú ďalšie dodatočné informácie.

Informácie zobrazené vo widgete - nadmorská výška

Údaje na obrazovke
 • Ostatná nameraná hodnota nadmorskej výšky v metroch alebo stopách.
  • Pre zmenu jednotiek zobrazovania nadmorskej výšky: Hlavná obrazovka System More Settings Units (jednotky) Imperial (imperiálne zobrazovanie jednotiek; v tomto prípade stopy) Metric (metrické zobrazovanie jednotiek; v tomto prípade metre).
 • Maximálna, minimálna a priemerná hodnota nadmorskej výšky za ostatných 6 hodín.
 • Graf zmeny nadmorskej výšky za ostatných 6 hodín.
  • Stlač tlačidlo Potvrdenie pre údaje o nadmorskej výške za ostatných 24 hodín.
  • Pri prehliadaní grafu môžeš použiť dotykovú obrazovku a ovládať pohyb gestami na obrazovke.
 • Upozornenie: Nadmorská výška sa pri bežnom používaní zaznamenáva každých 10 minút. Pri aktivite každých 5 sekúnd.
 • Stlač a podrž Digitálnu korunku pre kalibráciu nadmorskej výšky.
  • Use GPS (použitím GPS).
  • Enter Elevation (zadaj manuálne nadmorskú výšku).
COROS widget - nadmorská výška
Widget - nadmorská výška

Chyba, nepresnosť, nejednoznačnosť? Daj nám prosím vedieť, ak si našiel preklep, návod bol nezrozumiteľný, prípadne máš ďalšie otázky a my ti radi pomôžeme. Napíš nám prosím email: info@ralpu.sk. Ďakujeme!

>