Widget - barometrický tlak

Ako čítať návod: Jednotlivé kroky v návode vychádzajú z nastavenia hodiniek v anglickom jazyku. Anglický výraz v menu, ktorý vidíš v hodinkách, označujeme nasledovne: Text v angličtine. Jeho význam na niektorých miestach prekladáme v zátvorkách do slovenčiny: OFF (vypnúť) alebo Tones Zvuky.

Ako nájsť widget - barometrický tlak

Na hlavnej obrazovke s údajom času sa začni posúvať smerom hore alebo dole (použi Digitálnu korunku alebo tlačidlá hore a dole pri modeli Pace). Stlač tlačidlo Potvrdenie na obrazovke s widgetom pre ďalšie informácie. Nie všetky widgety ponúkajú ďalšie dodatočné informácie.

Informácie zobrazené vo widgete - barometrický tlak

Údaje na obrazovke
 • Ostatná nameraná hodnota barometrického/atmosferického tlaku v hPa alebo mmHg.
 • Maximálna, minimálna a priemerná hodnota barometrického/atmosferického tlaku za ostatných 6 hodín.
 • Graf barometrického/atmosferického tlaku za ostatných 6/12/18 hodín.
  • Stlač tlačidlo Potvrdenie a pohybuj sa smerom dopredu a dozadu pre detailné dáta o vývoji barometrického/atmosferického tlaku za ostatných 6/12/18 hodín.
  • Pri prehliadaní grafu môžeš použiť dotykovú obrazovku a ovládať pohyb gestami na obrazovke.
 • Predpoveď počasia indikovaná šípkami v hornej časti obrazovky.
  • Šípka smerujúca dole indikuje potenciálne búrkovité počasie.
  • Šípka smerujúca hore indikuje potenciálne stabilné počasie.
  • Šípka sa skladá z 2 časti. Ľavá časť zobrazuje počasie pred 3 - 6 hodinami dozadu. Pravá časť zasa ostatné 3 hodiny.
 • Upozornenie: Barometrický/atmosferický tlak sa pri bežnom používaní zaznamenáva každých 10 minút. Klimatizácia a zdroje tepla majú vplyv na namerané dáta.
 • Stlač a podrž Digitálnu korunku pre rýchle nastavenia súvisiace s meraním barometrického/atmosferického tlaku:
  • Data Source (zdroj dát).
  • Pressure Units (jednotky tlaku).
  • Storm Alert (upozornenie pred búrkou).
  • (i) Baro. Direction (vysvetlenie šípky indikujúcej zmenu počasia).

Zmena časového úseku, v ktorom sa zaznamenáva barometrický tlak

Návod
 • Hlavná obrazovka System Sensors Barometer (barometer) Schedule (frekvencia zaznamenávania dát) Last 6 Hours (ostatných 6 hodín) Last 12 Hours (ostatných 12 hodín) Last 18 Hours (ostatných 18 hodín).

Zmena spôsobu merania tlaku

Návod
 • Hlavná obrazovka System Sensors Barometer (barometer) Data Source (zdroj dát) Station Pressure (tlak nameraný meracou stanicou) Sea-level Pressure (tlak pri morskej hladine).

Station Pressure Tlak nameraný meracou stanicou

Tlak vzduchu nameraný danou meracou stanicou bez zohľadnenia nadmorskej výšky.

Sea-level Pressure Tlak pri morskej hladine

Tlak vzduchu na danom mieste a prepočítaný na hladinu mora. Tento spôsob merania tlaku sa používa pri predpovedi počasia v danej nadmorskej výške.

COROS widget - barometrický tlak
Widget - barometrický tlak

Chyba, nepresnosť, nejednoznačnosť? Daj nám prosím vedieť, ak si našiel preklep, návod bol nezrozumiteľný, prípadne máš ďalšie otázky a my ti radi pomôžeme. Napíš nám prosím email: info@ralpu.sk. Ďakujeme!