Problémy s odosielaním notifikácií na Coros hodinky z iOS alebo Android zariadenia

Ako čítať návod: Jednotlivé kroky v návode vychádzajú z nastavenia hodiniek v anglickom jazyku. Anglický výraz v menu, ktorý vidíš v hodinkách, označujeme nasledovne: Text v angličtine. Jeho význam na niektorých miestach prekladáme v zátvorkách do slovenčiny: OFF (vypnúť) alebo Tones Zvuky.

Úvod

Problémy pri príjmaní notifikácií v hodinkách vznikajú pri nesprávnom alebo nedostatočnom nastavením operačného systému telefónu (Android, iOS). GPS hodinky Coros zobrazujú notifikácie, ktoré im telefón odošle. Preto je potrebné preveriť priamo v telefóne, či operačný systém telefónu neblokuje notifikácie. Ak áno, tak je potrebnné tieto systémové alebo bepečnostné nastavenia v telefóne zmeniť. Prípadne skontrolovať nastavenie operačného systému telefónu, či v niečom neblokujú aplikáciu Coros. Práve takéto blokovanie, prípadne vykonanie dodatočných nastavení sú typické najmä pre operačný systém Android.

Ak máš počas dňa alebo počas spustenej aktivity problémy s prijímaním notifikácií z telefónu, postupuj podľa pokynov uvedených nižšie. Ak ti upozornňovanie na prichádzajúce hovory na hodinkách funguje, tak spojenie cez bluetooth medzi hodikami a telefónom je aktívne.

Nastavenie v Coros aplikácii

Skontroluj v Coros apke, či máš povolené prijímenie hovorov a notifikácií z ďalších komunikačných apiek (napr. Facebook, Viber).

Postup
 • COROS apka Device (ikona hodiniek v spodnej časti obrazovky) Notifications skontroluj, či je povolené prijímanie hovorov a notifikácií z ďalších komunikačných apiek.
 • Upozornenie: Ak nemôžeš v Coros apke nájsť nastavenie pre Notifications: Coros apka Device (ikona hodiniek v spodnejčasti obrazovky) ťukni na ikonu hodiniek v hornej časti obrazovky.
  • Biela bodka presunutá vpravo s červeným pozadím znamená, že nastavenie pre danú aplikáciu je aktívne.
  • Biela bodka presunutá vľavo s čiernym pozadím znamená, že nastavenie je pre danú aplikáciu je zakázané.
  • Ak sa v zozname nenachádza aplikácia, pre ktorú chceš povoliť notifikácie na Coros hodinkách, vyber ostatnú položku v zozname Other.
Povolenie notifikácií v iOS
Povolenie notifikácií v iOS

Nastavenia pre iPhone

Prejdi do systémových nastavení iOS vo svojom iPhone a skontroluj, či má aplikácia Coros povolený prístup pre Bluetooth a prístup k notifikáciám Preview. Tieto nastavenia je potrebné skontrolovať po aktualizácii systému iOS 13.

Pri používaní iOS 13 a vyššie je potrebné taktiež skontrolovať nasledovné nastavenia:

 • Settings (Nastavenia) Privacy (Súkromie) Bluetooth COROS ON (Povolené).
 • Settings (Nastavenia) Bluetooth COROS hodinky klikni na ikonu "i" Share System Notifications (Zdieľanie hlásení sytému) ON (Povolené).
 • Settings (Nastavenia) Notifications (Hlásenia) Show Previews (Zobrazovať náhľady) Alway (Vždy).
 • Settings (Nastavenia) Notifications (Hlásenia) vyber aplikáciu, ktorú chceš, aby ťa v hodinkách notifikovala Show Previews (Povoliť hlásenia) Alway (Vždy).
 • Settings (Nastavenia) Notifications (Hlásenia) vyber aplikáciu, ktorú chceš, aby ťa v hodinkách notifikovala Alerts (Upozornenia) Aktivuj všetky 3 typy uporoznení: Lock Screen (Zamknutá obrazovka) Notification Center (Centrum hlásení) Banners (Banery).

Nastavenia pre Android zariadenie

 • V nastaveniach Notification Access (Prístup k oznámeniam) aplikácia Coros povoľ notifikácie.
  • Pri prvom spustení aplikácie Coros ťa aplikácia vyzve na povolenie prístupu k oznámeniam/notifikáciám. Nezabudni túto výzvu odsúhlasiť a klikni na "Povoliť".
 • Coros apka Device (ikona hodiniek v spodnejčasti obrazovky) Notifications skontroluj, či je povolené prijímanie hovorov a notifikácií z ďalších komunikačných apiek.
 • Uisti sa, že notifikácie v telefóne zobrazuje v notifikačnom centre. Ak sa notifikácie nezobrazujú v telefóne, tak sa nebudú zobrazovať ani na hodinkách.

Nastavenie uspávania aplikácie Coros v Android zariadení

Operačný systém Android sa snaží riadiť výdrž batérie telefónu tak, že uspáva aplikácie s nízkou prioritou. Ak Android samovoľne zmení nastavanie pre aplikáciu Coros, konečným výsledkom môžu byť oneskorené notifikácie, ktoré sa z telefónu posielajú do hodiniek, resp. úplné pozastavenie notifikácií v hodinkách. Toto nastavenie je možné v Androide nakonfigurovať. Niektorí výrobcovia Android zariadení rôzne prispôsobujú optimalizáciu batérie operačného systému Android. Preto môže byť postup pre nastavenie uspávania aplikácií pri rôznych značkách iný.

Príklad pre odobranie Coros aplikácie zo zoznamu spiacich aplikácií v telefónoch Samsung: Nastavenia Starostlivosť o zariadenie Batéria Spravovať šetrenia energie v aplikáciách Spiace aplikácie odstrániť aplikáciu Coros ak sa v tomto zozname nachádza.

RCS (Rich Communications Services) - ak ti neprichádzajú sms notifikácie od niektorých osôb v kontaktoch, skontroluj, či tento kontakt má povolené RCS (Rich Communications Services). Ak problémy pretrvávajú, prosím, deaktivuj RCS vo svojom Android zariadení.

Notifikácie počas aktivít

Pre zapnutie notifikácií počas aktivity postupuj nasledovne:

 • Hlavná obrazovka System Workout Interface Msg. & Call Alerts ON (zapnúť)

Počas aktivity nie je možné nastavenie notifikácií zmeniť.

Upozornenie: Príjmanie notifikácií ovlyvňuje spotrebu batérie.

Ďalšie tipy

Znovuprepojenie hodiniek s telefónom cez Bluetooth

V prípade, že sa GPS hodinky COROS pripoja k inému Bluetooth zariadeniu (napr. na Bluetooth v aute) a tým sa zruší Bluetooth prepojenie medzi hodinkami a telefónom, výskušaj prosím nasledovné:

 • Otvor COROS apku a presuň sa na obrazovku so zariadením (hodinkami) ťukni na obrázok hodiniek vyber možnosť Remove (odstrániť).
 • Reštartuj telefón.
 • V telefóne zapni lietadlový režim (airplane mode). Inak povedané, tvoj telefón nie je pripojený k žiadným sieťam (operátor alebo Wi-Fi).
 • V telefóne zapni GPS/lokalizačné služby (Location services).
 • Počkaj 30 sekúnd a následne vypni lietadlový režim.
 • Pridaj GPS hodinky COROS do COROS apky manuálne: ťukni na Pair COROS Watch Manually (spáruj COROS GPS hodinky manuálne) a vyber model COROS hodiniek, ktoré chceš pridať/aktivovať.

Chyba, nepresnosť, nejednoznačnosť? Daj nám prosím vedieť, ak si našiel preklep, návod bol nezrozumiteľný, prípadne máš ďalšie otázky a my ti radi pomôžeme. Napíš nám prosím email: info@ralpu.sk. Ďakujeme!