Pokročilé bežecké metriky

Ako čítať návod: Jednotlivé kroky v návode vychádzajú z nastavenia hodiniek v anglickom jazyku. Anglický výraz v menu, ktorý vidíš v hodinkách, označujeme nasledovne: Text v angličtine. Jeho význam na niektorých miestach prekladáme v zátvorkách do slovenčiny: OFF (vypnúť) alebo Tones Zvuky.

Požiadavky a kompatibilita

Pre meranie pokročilých bežeckých údajov je potrebné prídavné zariadenie COROS POD (Performance Optimization Device) spárované s GPS hodinkami COROS a apkou COROS.

Running Efficiency (efektivita behu)

Efektivita behu je metrika, ktorá vyjadruje beh s najvyššou možnou efektivitou a s čo najnižšou mierou neefektívneho používania energie. Pomer medzi rýchlosťou a hmotnostným výkonom vypovedá, koľko energie je potrebné k posúvaniu tela dopredu. Ak sa zvýši rýchlosť a výkon klesne, efektivita nášho pohybu sa zlepšuje. Sledovanie a najmä korekcia týchto ukazovateľov vedie k zvýšeniu efektívnosti pohybu.

Pre správne meranie údajov nastav správnu telesnú hmotnosť v COROS apke.

Návod
 • COROS apka Profile page (profil užívateľa) Profile Settings (nastavenie profilu) Weight (telesná hmotnosť).

Running Efficiency Zone (not in %) Zóna efektivity behu - nie v percentách

 • Zone 1 (zóna 1) menej ako 90.
 • Zone 2 (zóna 2) 90 - 110.
 • Zone 3 (zóna 3) viac ako 110.

Running Power Úsilie vynaložené pri behu

Výkon je miera úsilia použitého pri behu. Výpočet výkonu súvisí s hmotnosťou, rýchlosťou a ďalšími metrikami. Beh do kopca rovnakým tempom vyžaduje viac energie ako jazda na rovine. Údaje o výkone môžu pomôcť vyhodnotiť intenzitu tréningu v reálnom čase. Bežiaci výkon je skvelý nástroj na meranie tréningu okrem srdcovej frekvencie a ďalších metrík.

 • Excellent (výborné) viac ako 110.
 • Better (Veľmi dobré) 100-110.
 • Good (dobré) 90-100.
 • Average (priemerné) 80 - 90.
 • Poor (slabé) 70-80.

Running Power Analysis Analýza vynaloženého úsilia pri behu

Pri behu sú vynaložené horizontálne, vertikálne a bočné sily.

 • Horizontal power percentage percentuálne vyjadrenie horizontálnej sily predstavuje množstvo sily vynaloženej pre pohyb tela smerom dopredu a je to zároveň najdôležitejší faktor. Pri približne 100% efektivite behu elitní bežci dosahujú hodnotu horizontálnej sily na úrovni 80% a pokročilí bežci sa pohybujú na hodnote približne 70%.
 • Vertical power percentage percentuálne vyjadrenie sily ktorá hýbe telom hore a dole. Elitní bežci sa pohybujú niekde pri hodnote 20% zatiaľčo rekreační bežci sa pohybujú pri hodnote 30%.
 • Lateral power percentage percentuálne vyjadrenie sily ktorá hýbe telom do bokov. Bežci a bežkyne so silným core svalmi dokážu túto hodnotu držať na hodnote približne 3%. Priemerná hodnota je okolo 5%.

Ground Time Čas strávený v dotyku s povrchom

Predstavuje čas strávený v dotyku s povrchom. Pokročilí bežci a bežkyne strávia v dotyku s povrchom kratší čas. Elitní bežci dosahujú čas menej ako 180 ms.

 • Excellent (výborné) menej ako 210 ms.
 • Better (Veľmi dobré) 210 - 240 ms
 • Good (dobré) 240 - 270 ms.
 • Average (priemerné) 270 - 300 ms.
 • Poor (slabé) viac ako 300 ms.

Left/Right Balance Čas strávený v dotyku s povrchom

Čas strávený v dotyku s povrchom je percentuálne vyjadrenie, koľko každá noha strávi v kontakte s povrchom. V prípade, že jedna strana prekročí hranicu 55%, hrozí riziko zranenia.

 • Oranžová farba >L 51,5 - ľavá noha je v kontakte s povrchom príliš dlhý čas.
 • Žltá farba L 50,6 - L 51,5 - ľavá noha je v kontakte s povrchom trochu dlhší čas ako pravá.
 • Zelená farba L 50,5 — R 50,5 - ľavá noha je v kontakte s povrchom trochu dlhší čas ako pravá.
 • Žltá farba R 50,6 - R 51,5 - pravá noha je v kontakte s povrchom trochu dlhší čas ako ľavá.
 • Oranžová farba >L 51,5 - pravá noha je v kontakte s povrchom príliš dlhý čas.

Stride Ratio Pomer kroku

Pomer medzi dĺžkou a výškou kroku. Pre efektívnosť behu je lepšie, ak energia vynaložená pre pohyb smerom hore je znížená a naopak energia použitá na pohyb smerom dopredu sa zvýši.

 • Excellent (výborné) menej 6%.
 • Better (Veľmi dobré) 6 - 8%.
 • Good (dobré) 8 - 10%.
 • Average (priemerné) 10 - 12%.
 • Poor (slabé) viac ako 12%.

Stride Height Výška kroku

Výška kroku je množstvo energie vynaloženej pre vertikálny pohyb pri každom kroku. Nižšia výška kroku znamená, že menej energie sa použije na vertikálny pohyb. Únava a nesprávny chod môžu spôsobiť vyššiu výšku kroku.

 • Excellent (výborné) menej ako 5 cm.
 • Better (Veľmi dobré) 5 - 8 cm.
 • Good (dobré) 8 - 12 cm.
 • Average (priemerné) 12 - 15 cm.
 • Poor (slabé) viac ako 15 cm.

Stride Length (dĺžka kroku)

Dĺžka kroku meria vzdialenosť od päty k päte, keď urobíš dva kroky. Je to dôležitý faktor pre hodnotenie bežnej formy a techník. V priemere je dĺžka kroku dospelého počas chôdze 65 cm a pri behu medzi 90 - 150 cm. Mnoho bežcov má mýlnu predstavu, že to zvýši rýchlosť. Zvýši sa tým však riziko poranenia svalov a kolien. Je dôležité nájsť dĺžku kroku, ktorá najviac vyhovuje pre tréningy a preteky. Údaje z prídavného zariadenia COROS POD poskytnú cenné dáta, ktoré môžu dopomôcť k zlepšeniu techniky a formy behu.


Chyba, nepresnosť, nejednoznačnosť? Daj nám prosím vedieť, ak si našiel preklep, návod bol nezrozumiteľný, prípadne máš ďalšie otázky a my ti radi pomôžeme. Napíš nám prosím email: info@ralpu.sk. Ďakujeme!