Ovládanie GPS hodiniek COROS Vertix 2

Ako čítať návod: Jednotlivé kroky v návode vychádzajú z nastavenia hodiniek v anglickom jazyku. Anglický výraz v menu, ktorý vidíš v hodinkách, označujeme nasledovne: Text v angličtine. Jeho význam na niektorých miestach prekladáme v zátvorkách do slovenčiny: OFF (vypnúť) alebo Tones Zvuky.

Zapnutie, vypnutie, reštart a reset hodiniek

Zapnutie

Návod:
 • Stlač a podrž horné bočné tlačidlo - Svetlo - 2 sekundy alebo pokým sa na obrazovke neobjaví COROS logo.

Vypnutie

Návod:
 • Hlavná obrazovka stlač a podrž spodné bočné tlačidlo System More Settings Turn Off (vypnúť).

Reštart

Návod:
 • Stlač a podrž horné bočné tlačidlo - Svetlo - 10 sekúnd alebo pokým sa na obrazovke neobjaví COROS logo.
 • Prípadne
 • Hlavná obrazovka stlač a podrž spodné bočné tlačidlo System More Settings Turn Off (vypnúť). Následne znovu zapni hodinky.

Reset

Návod:
 • Hlavná obrazovka stlač a podrž spodné bočné tlačidlo System More Settings Reset All (resetovať všetko).

Prehľad tlačidiel na GPS hodinkách COROS Vertix 2

COROS Vertix
COROS Vertix 2 - prehľad tlačidiel

1 - Svetlo

Funkcie a ovládanie
 • Stlač pre zapnutie a vypnutie podsvietenia displeja.
 • Stlač a podrž 2 sekundy pre zapnutie hodiniek.
 • Stlač a podrž 10 sekúnd pre reštart hodiniek.

2 - Digitálna korunka/Potvrdenie

Funkcie a ovládanie
 • Toč pre pohyb v menu smerom hore a dole.
 • Toč pre pohyb medzi widgetmi na hlavnej obrazovke.
 • Toč pre pohyb medzi obrazovkami s dátami počas aktivity.
 • Toč pre priblíženie a získanie väčšieho náhľadu (zoom-in a zoom-out) počas navigácie.
 • Stlač pre potvrdenie výberu.
 • Stlač pre otvorenie hlavného menu.
 • Stlač pre pozastavenie (Pause) aktivity.
 • Stlač pre zmenu športu (transition) v aktivite triatlon.
 • Stlač pre zmenu športu v aktivite multisport.
 • Podrž pre ukončenie aktivity (keď je vybratá položka Finsh v menu).

3 - Naspäť/Okruh (rozumej interval, 1 okruh na bežeckej dráhe atď.)

Funkcie a ovládanie
 • Stlač pre vrátenie sa na predchádzajúcu obrazovku.
 • Stlač pre zaznamenanie okruhu alebo prerušenie aktivity.
 • Stlač pre preskočenie do ďalšej fázy počas intervalového tréningu, v aktivite Training a v Training Plan.
 • Stlač pre zmenu dodatočných dát na ciferníku.
 • Stlač pre otvorenie Rýchleho menu.
 • Stlač pre odchod zo stopiek a odpočítavacích stopiek (bez toho, aby si ich pozastavil).

4 - Dotyková obrazovka

Funkcie a ovládanie
 • Vodorovným potiahnutím na obrazovke zobrazíš predchádzajúce údaje v grafoch widgetov srdcového tepu, nadmorskej výšky, tlaku a teploty.
 • Vertikálnym potiahnutím prsta po obrazovke prepneš dátové stránky počas aktivity.
  • Pre aktiváciu: System (Systémové menu) Workout Interface (Nastavenie obrazovky počas aktivity) Touch Scroll (dotykové ovládanie) ON (zapnúť).
 • Prezeranie mapy potiahnutím.
 • Vodorovným potiahnutím na obrazovke zobrazíš detaily nadmorskej výšky počas aktivít s vopred načítanými trasami po vstupe do režimu prezerania.

Nemôžeš zapnúť COROS hodinky?

Návod:
 • Nabíjaj hodinky viac ako 2 hodiny, i keď sa displej nezapne.
 • Dôležité: Odober nabíjací kábel z hodiniek.
 • Stlač a podrž horné bočné tlačidlo viac ako 15 sekúnd alebo pokým sa na obrazovke neobjaví COROS logo.

Upozornenie: Prosím, nestláčaj dve tlačdidlá na COROS hodinkách naraz. Stlačením dvoch tlačidiel naraz sa aktivuje uspanie hodiniek a hodinky nebudú reagovať na bežné ovládanie alebo nabíjanie. Ak hodinky neplánuješ používať dlhší čas a chceš ich vypnúť, nasleduj prosím tieto inštrukcie:

Návod:
 • Hlavná obrazovka stlač a podrž spodné bočné tlačidlo System More Settings Turn Off (vypnúť).

Nemôžeš odomknúť COROS hodinky?

Ak stláčaním tlačidiel hodinky nereagujú a na displeji sa objaví malá ikona zámky, znamená to, že najprv musíš displej odomknúť. Toto zabezpečenie displeja slúži ako prevencia náhodného a nechceného stlačenia tlačidiel. V závislosti od nastavenia Auto Lock mode (automatické uzamknutie displeja) môžeš displej odomknúť nasledovnými spôsobmi:

Auto Lock - Hold to Unlock Automatické uzamknutie - Odomkni držaním

Návod:
 • Stlač a podrž Digitálnu korunku alebo tlačidlo Naspäť/Okruh pre odomknutie displeja.

Auto Lock – Scroll to Unlock Automatické uzamknutie - Odomkni točením

Návod:
 • Toč Digitálnu korunku v akomkoľvek smere, až pokiaľ animácia na obrazovke nedosiahne ikonu zámky.

Zmena a nastavenie automatického uzamknutia displeja

Návod:
 • Hlavná obrazovka stlač a podrž spodné bočné tlačidlo System More Settings Auto Lock Standby Mode (bežné používanie hodiniek) Workout Mode (počas aktivity) Scroll to Unlock (odomknutie točením) Hold to Unlock (odomknutie stlačením) OFF (vypnúť).

Ak je aktivované Auto Lock mode (automatické uzamknutie displeja) displej sa automaticky uzamkne ak:

 • Displej ostane 2 minúty bez aktivity v základnom móde ukazovania času.
 • Displej ostane 10 sekúnd bez aktivity počas aktivity.

Chyba, nepresnosť, nejednoznačnosť? Daj nám prosím vedieť, ak si našiel preklep, návod bol nezrozumiteľný, prípadne máš ďalšie otázky a my ti radi pomôžeme. Napíš nám prosím email: info@ralpu.sk. Ďakujeme!