Trailový beh

Ako čítať návod: Jednotlivé kroky v návode vychádzajú z nastavenia hodiniek v anglickom jazyku. Anglický výraz v menu, ktorý vidíš v hodinkách, označujeme nasledovne: Text v angličtine. Jeho význam na niektorých miestach prekladáme v zátvorkách do slovenčiny: OFF (vypnúť) alebo Tones Zvuky.

Ako sa dostať do aktivity trailový beh

Návod
  • Hlavná obrazovka stlač tlačidlo Potvrdenie Trail Run (trailový beh).

V aktivite trailový beh sú nasledovné možnosti.

Start Štart

Vyber a stlač túto možnosť pre štart aktivity.

Settings Nastavenia

Navi. Settings Nastavenia navigácie

Vyber pre nastavenie navigácie.

Možnosti
  • Vyber jednu z uložených trás.
    • Vyber pre pauzu bez zadefinovaného času alebo dĺžky. Pauza je ukončená stlačením tlačidla Naspäť.
  • Start Course (štart navigovania trasy)
    • Vyber pre štart navigovania počas aktivity.
  • Elevation Details (detaily prevýšenia)
    • Vyber pre náhľad detailov prevýšenia trasy - celkové prevýšenie a pokles, najvyšší bod a vzdialenosť.
  • Start Point Direction (smer pohybu na trase)
    • Vyber pre nastavenie štartu na trase. Pohyb buď zo štartu do cieľa alebo z cieľa na štart.
  • Map Direction (spôsob zobrazovania trasy)
    • Vyber pre výber medzi spôsobmi zobrazovania trasy: true north (horná časť displeja predstavuje sever) alebo heading up (horná časť displeja smer trasy).
  • Deviate Course Alert (upozornenie pri vybočení z trasy)
    • Vyber pre zapnutie alebo vypnutie upozornenia pri vybočení z trasy.

Activity Alert Upozornenia počas aktivity

Vyber pre nastavenie upozornení počas aktivity.

Možnosti
  • Distance Alert (auto lap) (upozornenie o ušlej vzdialenosti - automatické uloženie okruhu)
    • Vyber pre upozornenie a automatické uloženie detailov okruhu so zadefinovanou vzdialenosťou.
  • Pace Alert (upozornenie o tempe)
    • Vyber pre upozornenie pri prekročení nastaveného tempa.
  • Cadence Alert (upozornenie o kadencii)
    • Vyber pre upozornenie pri prekročení nastavenej kadencie.
  • HR Alert (upozornenie o srdcovej frekvencii)
    • Vyber pre upozornenie pri prekročení nastavenej zóny srdcovej frekvencie.
  • Nutrition Alert (upozornenie na stravu/občerstvenie)
    • Vyber pre upozornenie o občerstvení. Napríklad prijať stravu alebo tekutiny.
  • Restore Defaults (návrat do pôvodného nastavenia)
    • Vyber pre návrat do pôvodného nastavenia.

Auto Pause Automatické pozastavenie aktivity

Vyber pre aktivovanie automatického pozastavenia merania aktivity (GPS), ak sa nehýbeš.

Metronome Metronóm

Vyber pre aktivovanie metronómu, ktorý pomáha pri udržiavaní konzistencie tréningu.

3D Distance 3D vzdialenosť

Vyber pre aktivovanie merania 3D vzdialenosti. Pri tomto meraní vzdialenosti je zohľadnené i prevýšenie.


Chyba, nepresnosť, nejednoznačnosť? Daj nám prosím vedieť, ak si našiel preklep, návod bol nezrozumiteľný, prípadne máš ďalšie otázky a my ti radi pomôžeme. Napíš nám prosím email: info@ralpu.sk. Ďakujeme!