Beh vo vnútri, beh na bežeckom páse

Ako čítať návod: Jednotlivé kroky v návode vychádzajú z nastavenia hodiniek v anglickom jazyku. Anglický výraz v menu, ktorý vidíš v hodinkách, označujeme nasledovne: Text v angličtine. Jeho význam na niektorých miestach prekladáme v zátvorkách do slovenčiny: OFF (vypnúť) alebo Tones Zvuky.

Ako sa dostať do aktivity beh

Návod:
 • Hlavná obrazovka stlač tlačidlo Potvrdenie Indoor Run (beh vo vnútri, beh na bežeckom páse).

V aktivite beh vo vnútri, beh na bežeckom páse sú nasledovné možnosti.

Start Štart

Vyber a stlač túto možnosť pre štart aktivity.

Settings Nastavenia

Activity Alert Upozornenia počas aktivity

Vyber pre nastavenie upozornení počas aktivity.

Možnosti
 • Distance Alert (auto lap) (upozornenie o ušlej vzdialenosti - automatické uloženie okruhu)
  • Vyber pre upozornenie a automatické uloženie detailov okruhu so zadefinovanou vzdialenosťou.
 • Pace Alert (upozornenie o tempe)
  • Vyber pre upozornenie pri prekročení nastaveného tempa.
 • Cadence Alert (upozornenie o kadencii)
  • Vyber pre upozornenie pri prekročení nastavenej kadencie.
 • HR Alert (upozornenie o srdcovej frekvencii)
  • Vyber pre upozornenie pri prekročení nastavenej zóny srdcovej frekvencie.
 • Nutrition Alert (upozornenie na stravu/občerstvenie)
  • Vyber pre upozornenie o občerstvení. Napríklad prijať stravu alebo tekutiny.
 • Restore Defaults (návrat do pôvodného nastavenia)
  • Vyber pre návrat do pôvodného nastavenia.

Auto Pause Automatické pozastavenie aktivity

Vyber pre aktivovanie automatického pozastavenia merania aktivity (GPS), ak sa nehýbeš.

Metronome Metronóm

Vyber pre aktivovanie metronómu, ktorý pomáha pri udržiavaní konzistencie tréningu.

Kalibrácia vzdialenosti počas behu vo vnútri

COROS GPS hodinky podporujú kalibráciu vzdialenosti 2 míle pri aktivite Indoor Run. Pri tejto kalibrácii môže nameraná vzdialenosť varírovať v rozmedzí +/-25%.

COROS GPS hodinky merajú typickú dĺžku kroku a pre každého užívateľa. Čím viac sa hodinky používajú, tým presnejším sa stáva algoritmus merajúci vzdialenosť. Kalibrácia vzdialenosti cez treťostranové aplikácie nie je podporovaná.


Chyba, nepresnosť, nejednoznačnosť? Daj nám prosím vedieť, ak si našiel preklep, návod bol nezrozumiteľný, prípadne máš ďalšie otázky a my ti radi pomôžeme. Napíš nám prosím email: info@ralpu.sk. Ďakujeme!