Beh

Ako čítať návod: Jednotlivé kroky v návode vychádzajú z nastavenia hodiniek v anglickom jazyku. Anglický výraz v menu, ktorý vidíš v hodinkách, označujeme nasledovne: Text v angličtine. Jeho význam na niektorých miestach prekladáme v zátvorkách do slovenčiny: OFF (vypnúť) alebo Tones Zvuky.

Ako sa dostať do aktivity beh

Návod:
 • Hlavná obrazovka stlač tlačidlo Potvrdenie Run (beh).

V aktivite beh sú nasledovné možnosti.

Start Štart

Vyber a stlač túto možnosť pre štart aktivity.

Interval Training Intervalový tréning

Start Training Štart intervalového tréningu

Vyber a stlač túto možnosť pre štart intervalového tréningu.

Repeat Zmena opakovaní intervalového tréningu

Vyber a stlač túto možnosť pre zmenu opakovaní intervalového tréningu.

Run Nastavenia behu v intervalovom tréningu

Možnosti
 • Time (čas strávený v behu počas intervalového tréningu)
  • Vyber pre nastavenie času v behu počas intervalového tréningu.
 • Distance (dĺžka behu počas intervalového tréningu)
  • Vyber pre nastavenie dĺžky behu počas intervalového tréningu.
 • Open (interval bez zadefinovania času alebo dĺžky behu)
  • Vyber pre interval bez zadefinovaného času alebo dĺžky behu. Interval je ukončený stlačením tlačidla Naspäť.

Rest Nastavenia pauzy v intervalovom tréningu

Možnosti
 • Time (čas strávený v pauze počas intervalového tréningu)
  • Vyber pre nastavenie času v pauze počas intervalového tréningu.
 • Distance (pauzy počas intervalového tréningu vymedzená prejdenou dĺžkou)
  • Vyber pre nastavenie pauzy vymedzenej dĺžkou prejdenej vzdialenosti počas intervalového tréningu.
 • Open (interval bez zadefinovania času alebo dĺžky pauzy)
  • Vyber pre pauzu bez zadefinovaného času alebo dĺžky. Pauza je ukončená stlačením tlačidla Naspäť.

Warm Up Rozklus

Vyber pre zapnutie alebo vypnutie rozklusu.

Cool Down Výklus

Vyber pre zapnutie alebo vypnutie výklusu.

Dobre vedieť Ak je počas intervalového tréningu dosiahnutý nastavený čas alebo vzdialenosť, hodinky o tomto upozornia a následne ihneď začni interval. Pre manuálne začatie intervalu stlač tlačidlo Naspäť.

Pre dočasné prerušenie, opätovné začatie alebo ukončenie aktivity použi tlačidlo Potvrdenie. Tým istým tlačidlom sa dá pozrieť detail aktivity a jednotlivé okruhy.

Settings Nastavenia

Navi. Settings Nastavenia navigácie

Vyber pre nastavenie navigácie.

Možnosti
 • Vyber jednu z uložených trás.
  • Vyber pre pauzu bez zadefinovaného času alebo dĺžky. Pauza je ukončená stlačením tlačidla Naspäť.
 • Start Course (štart navigovania trasy)
  • Vyber pre štart navigovania počas aktivity.
 • Elevation Details (detaily prevýšenia)
  • Vyber pre náhľad detailov prevýšenia trasy - celkové prevýšenie a pokles, najvyšší bod a vzdialenosť.
 • Start Point Direction (smer pohybu na trase)
  • Vyber pre nastavenie štartu na trase. Pohyb buď zo štartu do cieľa alebo z cieľa na štart.
 • Map Direction (spôsob zobrazovania trasy)
  • Vyber pre výber medzi spôsobmi zobrazovania trasy: true north (horná časť displeja predstavuje sever) alebo heading up (horná časť displeja smer trasy).
 • Deviate Course Alert (upozornenie pri vybočení z trasy)
  • Vyber pre zapnutie alebo vypnutie upozornenia pri vybočení z trasy.

Activity Alert Upozornenia počas aktivity

Vyber pre nastavenie upozornení počas aktivity.

Možnosti
 • Distance Alert (auto lap) (upozornenie o ušlej vzdialenosti - automatické uloženie okruhu)
  • Vyber pre upozornenie a automatické uloženie detailov okruhu so zadefinovanou vzdialenosťou.
 • Pace Alert (upozornenie o tempe)
  • Vyber pre upozornenie pri prekročení nastaveného tempa.
 • Cadence Alert (upozornenie o kadencii)
  • Vyber pre upozornenie pri prekročení nastavenej kadencie.
 • HR Alert (upozornenie o srdcovej frekvencii)
  • Vyber pre upozornenie pri prekročení nastavenej zóny srdcovej frekvencie.
 • Nutrition Alert (upozornenie na stravu/občerstvenie)
  • Vyber pre upozornenie o občerstvení. Napríklad prijať stravu alebo tekutiny.
 • Restore Defaults (návrat do pôvodného nastavenia)
  • Vyber pre návrat do pôvodného nastavenia.

Auto Pause Automatické pozastavenie aktivity

Vyber pre aktivovanie automatického pozastavenia merania aktivity (GPS), ak sa nehýbeš.

Metronome Metronóm

Vyber pre aktivovanie metronómu, ktorý pomáha pri udržiavaní konzistencie tréningu.


Chyba, nepresnosť, nejednoznačnosť? Daj nám prosím vedieť, ak si našiel preklep, návod bol nezrozumiteľný, prípadne máš ďalšie otázky a my ti radi pomôžeme. Napíš nám prosím email: info@ralpu.sk. Ďakujeme!