Ako zmeniť jazyk a orientáciu GPS hodiniek COROS

Ako čítať návod: Jednotlivé kroky v návode vychádzajú z nastavenia hodiniek v anglickom jazyku. Anglický výraz v menu, ktorý vidíš v hodinkách, označujeme nasledovne: Text v angličtine. Jeho význam na niektorých miestach prekladáme v zátvorkách do slovenčiny: OFF (vypnúť) alebo Tones Zvuky.

Výber jazyka

Návod
  • Pri prvom zapnutí hodiniek alebo pri resetovaní hodiniek je možnosť vybrať si jazyk.
  • Hlavná obrazovka stlač a podrž tlačidlo Potvrdenie System More Settings Language (jazyk).

COROS hodinky podporujú anglický, čínsky, nemecký, španielský, francúzsky a poľský jazyk.

Zmena zápästia alebo orientácie Digitálnej korunky

V COROS apke

Návod
  • Počas procesu párovania GPS hodiniek COROS a COROS apky vyber zápästie, na ktorom chceš nosiť hodinky a stranu (pravá/ľavá), na ktorej majú byť tlačidlá hodiniek.

V COROS hodinkách

Návod
  • Hlavná obrazovka stlač a podrž tlačidlo Potvrdenie System More Settings Wrist Hand (zápästie ruky) Left (ľavé) Right (pravé).
  • Hlavná obrazovka stlač a podrž tlačidlo Potvrdenie System More Settings Digital Knob (Digitálna korunka) Knob Location (poloha korunky) Right side (pravá strana) Left side (ľavá strana).
  • Hlavná obrazovka stlač a podrž tlačidlo Potvrdenie System More Settings Digital Knob (Digitálna korunka) Knob Orientation (smer točenia korunky) Clockwise Down (v smere točenia ručičiek hodiniek) Clockwise Up (proti smeru točenia ručičiek hodiniek).

Chyba, nepresnosť, nejednoznačnosť? Daj nám prosím vedieť, ak si našiel preklep, návod bol nezrozumiteľný, prípadne máš ďalšie otázky a my ti radi pomôžeme. Napíš nám prosím email: info@ralpu.sk. Ďakujeme!