Ako začať, prerušiť a ukončiť aktivitu

Ako čítať návod: Jednotlivé kroky v návode vychádzajú z nastavenia hodiniek v anglickom jazyku. Anglický výraz v menu, ktorý vidíš v hodinkách, označujeme nasledovne: Text v angličtine. Jeho význam na niektorých miestach prekladáme v zátvorkách do slovenčiny: OFF (vypnúť) alebo Tones Zvuky.

Start Štart aktivity

Návod
 • Hlavná obrazovka stlač tlačidlo Potvrdenie pre zobrazenie Systémového menu vyber požadovanú aktivitu stlač opäť tlačidlo Potvrdenie pre zobrazenie štartovacej obrazovky aktivity.

Upozornenie: Na štartovacej obrazovke sú dodatočné nastavenia špecifické pre vybranú aktivitu. Počkaj, pokým hodinky získaju GPS signál a tep srdca (vizuálna a zvuková notifikácia). Ak odštartuješ aktivitu skôr, presnosť GPS záznamu a zaznamenanie srdcového tepu môžu byť veľmi nepresné. V prípade, že používaš ANT+ prídavné zariadenie, prosím počkaj, pokým ikona na displeji prestane blikať.

COROS Vertix
Štartovacia obrazovka aktivity - ikona GPS signálu a tepu sú vysvietené a neblikajú. Hodinky sú pripravené pre štart a zaznamenávanie aktivity.

Pause Prerušenie aktivity

Na hodinkách stlač jedenkrát tlačidlo Potvrdenie pre prerušenie aktivity. Počas doby prerušenia aktivity sa na displeji zobrazia údaje časovej dĺžky prerušenia aktivity a aktuálna hodnota srdcového tepu. Nižšie je zoznam možností zobrazených na obrazovke prerušenej aktivity (niektoré možnosti sú viazané iba na špecifickú aktivitu).

Ak stláčaním tlačidiel hodinky nereagujú a na displeji sa objaví malá ikona zámky, znamená to, že najprv musíš displej odomknúť.

Videonávod ako prerušiť aktivitu pri zamknutej obrazovke.

Resume Pokračovať v aktivite

Popis funkcie
 • Vyber pre pokračovanie v aktivite.

Lane 1 400M Dráha 1 400 metrov

Popis funkcie
 • Vyber pre zmeny dráhy, na ktorej beháš.

Finish Ukonč aktivitu

Popis funkcie
 • Vyber pre ukončenie aktivity.
 • Apex, Apex Pro, Vertix, Vertix 2 - drž tlačidlo stlačené po dobu 3 sekúnd.

Details Detaily

Popis funkcie
 • Vyber pre vzhliadnutie detailov aktivity.

Laps Okruhy

Popis funkcie
 • Vyber pre vzhliadnutie vzdialenosti, času a tempa/rýchlosti každého okruhu. V prípade, že druh okruhu je rozklus, výklus alebo oddych, budú tieto okruhy označené ako W (rozklus), C (výklus) a R (oddych).

Resume Later Dokonč neskôr

Popis funkcie
 • Vyber pre uloženie aktivity, dočasný odchod z obrazovky aktivity a vrátenie sa na hlavnú obrazovku s údajmi času. Tento výber šetrí batériu počas aktivít trvajúcich niekoľko dní.
 • Dostupné v nasledujúcich aktivitách:
  • Trail Run (trailový beh).
  • Mountain Climb (lezenie).
  • Hike (turistika).
  • Bike (cyklistika).
 • Upozornenie: Táto funkcia nie je dostupná na modeli COROS Pace z dôvodu hardvérovej limitácie.

Triatlon - Pri aktivite triatlon je funkcia Dokonč neskôr nepodporovaná. Stlač tlačidlo Potvrdenie pre aktiváciu transition (zmena športu). Stlač tlačidlo Naspäť/Okruh pre návrat do vykonávaného športu. Aktivita triatlon môže byť vykonaná iba vcelku (všetky tri športy) a nemôže byť ukončená predčasne.

Finish Ukončenie aktivity

Po ukončení aktivity sú na displeji zobrazené detaily aktivity. V prípade, že aktivita zahŕňala niekoľko okruhov alebo podaktivít, môžeš si pozrieť tieto detaily v spodnej časti obrazovky so zhrnutím aktivity.

Predošlé tréningy si môžeš pozrieť takto:

Návod
 • Hlavná obrazovka stlač tlačidlo Potvrdenie pre zobrazenie Systémového menu AI Trainer pohybuj sa smerom hore a dole a vyber požadovanú aktivitu.

Chyba, nepresnosť, nejednoznačnosť? Daj nám prosím vedieť, ak si našiel preklep, návod bol nezrozumiteľný, prípadne máš ďalšie otázky a my ti radi pomôžeme. Napíš nám prosím email: info@ralpu.sk. Ďakujeme!